Nghĩa của từ: doubtful region

* tk.
miền nghi ngờ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App