Nghĩa của từ: drive

* Cơ.
điều khiển,lái,sự chuyển động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

drive /draiv/
* danh từ
 - cuộc đi xe, cuộc đi chơi bằng xe
=to go for a drive+ đi chơi bằng xe
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)
 - sự lùa (thú săn), sự săn đuổi, sự dồn (kẻ địch)
 - (thể dục,thể thao) quả bạt, quả tiu
 - sự cố hắng, sự gắng sức, sự nổ lực; nghị lực
=to have plenty of drive+ có nhiều nỗ lực, có nhiều nghị lực
 - chiều hướng, xu thế, sự tiến triển (của sự việc)
 - đợt vận động, đợt phát động
=a drive to raise funds+ đợt vận động gây quỹ
=an emulation drive+ đợt phát động thi đua
 - cuộc chạy đua
=armanents drive+ cuộc chạy đua vũ trang
 - (quân sự) cuộc tấn công quyết liệt
 - (ngành mỏ) đường hầm ngang
 - (vật lý) sự truyền, sự truyền động
=belt drive+ sự truyền động bằng curoa
=gear drive+ sự truyền động bằng bánh răng
* ngoại động từ, drove, driven
 - dồn, xua, đánh đuổi, lùa, săn đuổi
=to drive somebody into a corner+ dồn ai vào góc; (bóng) dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí
=to drive a cow to the field+ đánh bò ra đồng
=to drive the game+ lùa thú săn
=to drive the enemy out of the country+ đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước
=to drive a hoop+ đánh vòng
 - đi khắp, chạy khắp, sục sạo, lùng sục (một vùng)
=to drive a district+ chạy khắp cả vùng, sục sạo khắp vùng
 - cho (máy) chạy, cầm cương (ngựa), lái (ô tô...)
 - lái xe đưa đi, lái xe dẫn đi
=to drive someone to a place+ lái xe đưa ai đến nơi nào
 - dồn vào thế, bắt buộc, khiến cho, làm cho
=to be driven by circumstances to do something+ bị hoàn cảnh dồn vào thế phải làm gì
=to drive someone to despair+ dồn ai vào tình trạng tuyệt vọng
=to drive someone mad; to drive someone crazy; to drive someone out of his senses+ làm cho ai phát điên lên
 - bắt làm cật lực, bắt làm quá sức
=to be hard driven+ bị bắt làm quá sức
 - cuốn đi, đánh giạt, làm trôi giạt (gió, dòng nước...)
=to be driven ashore+ bị đánh giạt vào bờ
 - đóng (cọc, đinh...), bắt (vít), đào, xoi (đường hầm)
=to drive a nail home+ đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinh
 - (thể dục,thể thao) tiu, bạt (bóng bàn)
 - làm cho (máy...) chạy; đưa (quản bút viết...)
=a dynamo driven by a turbine+ máy phát điện chạy bằng tuabin
=to drive a pen+ đưa quản bút (chạy trên giấy), viết
 - dàn xếp xong, ký kết (giao kèo mua bán...); làm (nghề gì)
=to drive a bargain+ dàn xếp xong việc mua bán, ký kết giao kèo mua bán
=to drive a roaring trade+ mua bán thịnh vượng
 - hoãn lại, để lại, để chậm lại (một việc gì... đến một lúc nào)
* nội động từ
 - cầm cương ngựa, đánh xe, lái xe...
=to drive too fast+ lái (xe) nhanh quá
 - đi xe; chạy (xe)
=to drive round the lake+ đi xe quanh hồ
=the carriage drives up to the gate+ xe ngựa chạy lên đến tận cổng
 - (thể dục,thể thao) bạt bóng, tiu
 - bị cuốn đi, bị trôi giạt
=the ship drives before the storm+ con tàu bị bão làm trôi giạt
=clouds drive before the wind+ mây bị gió cuốn đi
 - lao vào, xô vào; đập mạnh, quất mạnh
=the rain drives against the window-panes+ mưa đạp mạnh vào ô kính cửa sổ
 - (+ at) giáng cho một cú, bắn cho một phát đạn, ném cho một hòn đá ((cũng) to let drive at)
 - (+ at) nhằm mục đích, có ý định, có ý muốn
=what is he driving at?+ hắn định nhằm cái gì?, hắn định có ý gì?
 - (+ at) làm cật lực, lao vào mà làm (công việc gì)
 - (pháp lý) tập trung vật nuôi để kiểm lại
!to drive along
 - đuổi, xua đuổi
 - đi xe, lái xe, cho xe chạy
=to drive along at 60km an hour+ lái xe 60 km một giờ, cho xe chạy 60 km một giờ
!to drive away
 - đuổi đi, xua đuổi
 - ra đi bằng xe
 - khởi động (ô tô)
 - (+ at) rán sức, cật lực
=to drive away at one's work+ rán sức làm công việc của mình, làm cật lực
!to drive back
 - đẩy lùi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 - lái xe đưa (ai) về
 - trở về bằng xe, trở lại bằng xe
!to drive down
 - đánh xe đưa (ai) về (nông thôn, xa thành phố...)
 - bắt (máy bay hạ cánh)
 - đi xe về (nông thôn, nơi xa thành phố)
=I shall drive down for the Sunday+ tôi sẽ đi xe về nông thôn chơi ngày chủ nhật
!to drive in
 - đóng vào
=to drive in a nail+ đóng một cái đinh
 - đánh xe đưa (ai)
 - lái xe vào, đánh xe vào
!to drive on
 - lôi kéo, kéo đi
 - lái xe đi tiếp, đánh xe đi tiếp
!to drive out
 - đuổi ra khỏi; nhổ ra khỏi
 - hất cẳng
 - đi ra ngoài bằng xe; lái xe ra
!to drive through
 - dồn qua, chọc qua, đâm qua, xuyên qua
=to drive one's sword through someone's body+ đâm gươm xuyên qua người ai
 - lái xe qua, đi xe qua (thành phố...)
!to drive up
 - kéo lên, lôi lên
 - chạy lên gần (xe hơi, xe ngựa...)
=a carriage drove up to the door+ chiếc xe ngựa chạy lên gần cửa
Động từ BQT - Android App