Nghĩa của từ: dualization law

*
luật đối ngẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App