Nghĩa của từ: duodecahedron

*
khối mười hai mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

duodecahedron
- khối mười hai mặtĐộng từ BQT - Android App