Nghĩa của từ: duplicate sampler

*
bản sao mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App