Nghĩa của từ: edge action

*
tác dụng biên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App