Nghĩa của từ: edge effect

* vl.
hiệu ứng biên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App