Nghĩa của từ: edit

*
biên soạn, biên tập, xuất bản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

edit /'edit/
* ngoại động từ
 - thu nhập và diễn giải
 - chọn lọc, cắt xén, thêm bớt (tin của phóng viên báo gửi về)
* nội động từ
 - làm chủ bút (ở một tờ báo...)
Động từ BQT - Android App