Nghĩa của từ: efficiency factor

* tk.
hệ số hiệu quả; xib. hệ số hiệu dụng, hiệu suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App