Nghĩa của từ: einstufig

* đs.
một bậc, một cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

einstufig
- (đại số) một bậc, một cấpĐộng từ BQT - Android App