Nghĩa của từ: elastic limit

*
giới hạn đàn hồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App