Nghĩa của từ: electric(al)

* vl.
điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

electric(al)
- (vật lí) (thuộc) điệnĐộng từ BQT - Android App