Nghĩa của từ: electromechanic analogue

* mt.
mô hình điện cơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App