Nghĩa của từ: electronic generator

* mt.
máy phát điện tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App