Nghĩa của từ: electronic interpreter

* mt.
bộ dịch điện tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App