Nghĩa của từ: elementary operation

*
phép toán sơ cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App