Nghĩa của từ: elementary work

*
công sơ cấp, công nguyên tố

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App