Nghĩa của từ: elemntary

*
sơ cấp, cơ bản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

elemntary
- sơ cấp, cơ bảnĐộng từ BQT - Android App