Nghĩa của từ: eliminability

* log.
tính khử được, tính bỏ được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

eliminability
- (logic học) tính khử được, tính bỏ đượcĐộng từ BQT - Android App