Nghĩa của từ: elliptic homology

*
phép thấu xạ eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App