Nghĩa của từ: elliptic involution

*
phép đối hợp eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App