Nghĩa của từ: elliptic plane

*
mặt phẳng eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App