Nghĩa của từ: elliptical equation

* gt.
phương trình eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App