Nghĩa của từ: embedding theorem

* gt.
định lý nhúng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App