Nghĩa của từ: empty word

* log.
từ rỗng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App