Nghĩa của từ: end of a space

* top.
điểm cuối cùng của một không gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App