Nghĩa của từ: end point

* top.
điểm uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App