Nghĩa của từ: energy level

* vl.
mức năng lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App