Nghĩa của từ: envolop of holomorphy

* gt.
bao chỉnh hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App