Nghĩa của từ: epimorphism

*
(phép) toàn cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

epimorphism
- (phép) toàn cấuĐộng từ BQT - Android App