Nghĩa của từ: epitrochoid

*
êpitrocoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

epitrochoid
- êpitrocoitĐộng từ BQT - Android App