Nghĩa của từ: equal odds

*
may mắn như nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App