Nghĩa của từ: equal-order digits

* mt.
các số cùng hàng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App