Nghĩa của từ: equatorial plane

*
mặt phẳng xích đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App