Nghĩa của từ: equiffinity

*
phép biến đổi đẳng afin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equiffinity
- phép biến đổi đẳng afinĐộng từ BQT - Android App