Nghĩa của từ: equipartition

*
phân hoạch đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equipartition
* danh từ
 - sự phân bố đềuĐộng từ BQT - Android App