Nghĩa của từ: equiphase plane

*
mặt phẳng đẳng pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App