Nghĩa của từ: equipolarization

*
sự cùng phân cực, sự đẳng phân cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equipolarization
- sự cùng phân cực, sự đẳng phân cựcĐộng từ BQT - Android App