Nghĩa của từ: equivalence relation

* log.
quan hệ tương đương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App