Nghĩa của từ: equivariant

*
đẳng biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

equivariant
- đẳng biếnĐộng từ BQT - Android App