Nghĩa của từ: erasing head

* mt.
đầu tẩy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App