Nghĩa của từ: erassibility

*
tính xóa được, tính khử được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

erassibility
- tính xoá được, tính khử đượcĐộng từ BQT - Android App