Nghĩa của từ: erasure

*
sự xóa, sự khử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

erasure
* danh từ
 - sự xoá, sự xoá bỏ
 - vết xoá, vết cạoĐộng từ BQT - Android App