Nghĩa của từ: exact division

*
phép chua đùng, phép chia hết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App