Nghĩa của từ: exceotinal group

*
nhóm ngoại lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App