Nghĩa của từ: exceptional sampler

*
mẫu ngoại lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App