Nghĩa của từ: excision axiom

* đs.
tiên đề khoét

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App