Nghĩa của từ: expansion theorem

* gt.
định lý về khai triển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App