Nghĩa của từ: expectation behaviour

* xs.
dáng điệu trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App