Nghĩa của từ: expected gain

* kt.
lãi kỳ vọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App